Co kady trener musi wiedzie w dniu meczu

Istniej wypróbowane i przetestowane sposoby na zwikszenie szans na wygran. Na przykad przed dniem meczu – wyreguluj umysy i ciaa graczy.

Przypomnij kademu graczowi, co nastpuje: „Co robi twój przeciwny numer w tym tygodniu, aby zwikszy swoje szanse na gr i czy moesz robi wicej”

Jeli uda ci si przekona gracza, e pracuje ciej ni gracz, z którym gra, oznacza to wiksz szans na poczucie pewnoci siebie.

Oczywicie fizycznie, jeli s lepiej przygotowane (bez pónych nocy itp.), To jest równie zaleta.

  • Przed rozpoczciem – kto ci obserwuje
  • Rozgrzewki mog wiele zdradzi o druynie – kto gra gdzie i jakiej jest wielkoci.
  • W szatniach uwaaj na to, co mówisz, bo ciany maj uszy. Zamiast tego rozmawiaj na boisku.
  • Rozpoczcie – miej plan i bd spokojny

Skoncentruj si na tym, co si wydarzy w pierwszych kilku przedstawieniach – np. pierwszy zakrt, pierwszy atak. Gracze mog nastpnie szybko przej do pozycji w pierwszych momentach gry.

Jest to moment, aby upewni si, e gracze nie s przegrzani – rzadziej szaruj, rozdajc darmowe kopnicia z powodu gorliwej gry.

Próba mentalna tu przed rozpoczciem jest fantastyczna, poniewa gracze wyobraaj sobie, co zamierzaj zrobi, na przykad odbierajc gracza do oznaczenia.

Istnieje wystarczajca ilo dowodów naukowych, które sugeruj, e przygotowanie mentalne sprawia, e pierwsze kilka minut gry jest znacznie bardziej skuteczne.

Rytm – poruszaj si w swoim tempie

Ustaw rytm gry wedug sposobu, w jaki zespó zblia si do wznowienia. Zwolnij, przechodzc powoli do rzutu wolnego lub rzutu wolnego, ale potem zmie tempo w dalszej czci gry, pozostajc w pozycji przed przybyciem przeciwnika, krzyczc wezwania, aby druga druyna si spieszya.

Rytm mona równie ustawi na podstawie charakteru swojej gry poda lub rzutów wolnych. Kopnij dugo, aby zmieni tempo gry, przesuwajc si do przodu w miejsca, w których nie byli.

Wyczniki gier – czas

Wszystkie strony maj jednego, jeli nie wicej graczy, którzy s bardziej skonni do dokonania kluczowych przerw w zdobywaniu goli lub ustalaniu goli. Skonfiguruj gry, które dezorganizuj obron, a nastpnie uyj amaczy gier. Innymi sowy, druyny bd nastawione na zatrzymanie najlepszych graczy, ale bdzie im trudniej, gdy zostan zmuszeni do wycofania si z pozycji.

Cierpliwo

Zwyciskie zespoy to czsto zespoy cierpliwe – maj zaufanie do swojego planu i jego zdolno do realizacji planu. Nie kady ruch si przebije, ale cige cieranie ostatecznie zuyje bok i stworzy moliwoci zdobycia bramki. Decydenci po stronie musz by tego wiadomi i przestrzega planu, dopóki nie zostanie podjta zbiorowa decyzja o jego zmianie.

Sdzia

Sdziowie futbolowi, dobrzy lub li, maj zasadnicze znaczenie dla sposobu gry. Aby wygrywa, wane jest, aby zgina si i i na kompromis, uczc si, w jaki sposób sdzia chce, aby gra bya rozgrywana. Pomimo wszystkich wysików zwizanych z grami umysowymi, narzekanie lub nie zgadzanie si z sdzi nie tnie duo lodu niezalenie od poziomu.