Pozbądź się strachu

Pozbd si strachu

Wiele dzieci nie lubi gra gow – ale istnieje pewny sposób, aby pomóc im pokona czynnik strachu.

Graj ostronie

 • Jak zawsze bezpieczestwo jest najwaniejsze, wic …
 • Rozpocznij sesje chodnikowe, gdy zawodnicy bd mieli okoo omiu lub dziewiciu lat
 • Nie przesadzaj z gównymi sesjami z modymi graczami – bd krótka
 • Dostosuj odlegoci, o które prosisz graczy, do gówki piki, odpowiednie dla ich wieku
 • Nie wprowadzaj sprzeciwu wobec sesji, dopóki dzieci nie bd wystarczajco pewne i dorose, aby poradzi sobie z kontaktem fizycznym
 • Spróbuj bardziej mikkiej piki, aby zwikszy pewno siebie
 • Najpierw technika i dokadno – moc mona zawsze doda póniej.
 • Na koniec pamitaj: jeli s niemiali, to dlatego, e si boj, wic zachcaj ich delikatnie.

To tylko naturalne

Niech dziecka do kierowania pik – czsto zamykaj oczy i pozwalaj, aby spada im na gow – wie si ze strachem. W kocu to naturalne, e chcesz trzyma gow z dala od przedmiotu, który Twoim zdaniem moe go zrani.

Delikatnie to robi

Najprostszym sposobem na zdobycie pewnoci siebie jest stopniowe wprowadzanie graczy do poczucia, e ich czoo styka si z pik. Rozpocznij od poproszenia ich o zrównowaenie piki na czole. Nastpnie pozwól im mie pik, po prostu delikatnie j podnie, skieruj w powietrze i zap ponownie. Gdy spróbuj tego kilka razy, popro ich, aby spróbowali pokona go dwa razy, zanim zapi pik. Potem trzy razy i tak dalej.

Nastpnym etapem jest rzucenie piki do siebie, a nastpnie skierowanie jej do partnera stojcego w odlegoci okoo 5 metrów, który powtórzy wiczenie.

Jak dotd powiniene zachca swoich graczy do:

1. Obserwuj pik

2. Miej oczy otwarte

3. Gow pik czoo

4. Celuj w rodek piki

Kiedy ju poczuj si dobrze z poprzedni praktyk, zwiksz odlego do okoo 10 metrów, a tym razem gracze podaj sobie pik pod pachami. Na tym etapie, oprócz czterech wyej wymienionych punktów, powiniene trenowa swoich zawodników, aby:

 • Przejd do linii z lotem piki
 • Uyj mini szyi
 • PAMITAJ: NAUCZANIE GRACZY WACIWEJ TECHNIKI POMÓC Z ICH ZAUFANIEM.
 • Gowa do góry, gowa do dou

Kierowanie piki przed niebezpieczestwem – Celem nagówków obronnych jest osignicie odlegoci i wysokoci. Odlego, aby utrzyma pik z dala od bramki, i wysoko, aby da wicej czasu na zorganizowanie obrony w celu odparcia kolejnego ataku.

Aby to osign, a take techniki ju wspomniane, gracze powinni:

 • Miej oczy pod pik
 • Kieruj doln poow piki
 • Bd prawie z boku ciaa
 • „Atakuj” pik
 • Zdejmij jedn stop
 • Do podniesienia uyj ramion
 • Wyprostuj uk przed skierowaniem piki
 • Gow pik w najwyszym punkcie
 • Wylduj na obu stopach

Heading to score – Dua rónica midzy defensywnymi a atakujcymi gówkami polega na tym, e atakujcy gracze zazwyczaj chc skierowa pik w dó. Jest to spowodowane tym, e rzut gow w dó utrudnia bramkarzom wykonanie rzutu obronnego. Z tego samego powodu atakujcy powinni stara si by dokadni i celowa w naroniki bramki.

Kluczem do atakujcego nagówka jest rzut oka nad pik i przewodzenie górnej poowy piki.

W kierunku sukcesu

Kierowanie pik to umiejtno, która jest czsto pomijana. Zignoruj to, a moesz straci szans na uzyskanie znaczcej przewagi nad przeciwnikami. Wystarczy odrobina cierpliwoci i duo praktyki.